Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


 

Головна  >  Про міністерство  >  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ  >  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА   >  07/12/2017 13:04:59

Перелік документів, які регламентують протидію та запобігання корупції

Міжнародні акти

 - Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 р. № 251-V «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції»).

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 р. № 252-V).

-  Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 р. № 2476-IV «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»).

- Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

- Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

 Кодекси України

- Кримінальний Кодекс України

- Кодекс України про адміністративні правопорушення

- Кодекс законів про працю України

Закони України

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIII «Про запобігання корупції»

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VIII «Про Національне антикорупційне бюро України»

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VIII «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на  2014-2017 роки»

- Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу»

- Закон України від 27.01. 2015 р. № 132-VIIІ «Про очищення влади»

 Укази Президента України

- Указ Президента України від 16.04.2015 р. № 217 «Про утворення Національного антикорупційного бюро України»

- Указ Президента України від 14.10.2014 р. № 808 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

- Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»

 Постанови Кабінету Міністрів України

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265  «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06. 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

 Розпорядження Кабінету Міністрів України

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 07. 2011 р.
№ 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 1025 «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Накази

- Наказ Мін’юсту від 23.06.2010 р. № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»

- Наказ Головдержслужби від 04.08.2010 р. № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця»

- Наказ Мін’юсту від 11.01.2012 р. № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НА 2017 РІК