Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


 

Головна  >  Публікації  >  Новини  >  12 Липня 2019, 14:07

МІП: Україна приєдналася до Глобального зобов’язання щодо свободи медіа

У рамках Міжнародної конференції з питань свободи медіа (Global Conference for Media Freedom), яка пройшла у Лондоні 10-11 липня 2019 року, відбулося підписання програмного документу під назвою “Глобальне зобов’язання щодо свободи медіа”.

Від України підпис під документом поставила Голова української делегації, Перший заступник Міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

У світі шириться все більше загроз свободі медіа.

Вагома діяльність журналістів та медійних організацій все частіше натрапляє на опір обмежувальних законів, каральних юридичних заходів та фізичного насилля. Усе частіше ціною відданості журналістів своїй професії  – незалежно від того, працюють вони в традиційних медіа або ж на цифрових майданчиках – стає їхня свобода або життя.

Свобода медіа є невід’ємною складовою глобальної безпеки й добробуту. Для контролю за діяльністю урядів люди потребують вільних медіа, які надаватимуть їм точну інформацію та вичерпний аналіз.

Там, де журналісти й медійні організації можуть безпечно здійснювати свою діяльність, суспільство є заможнішим і стійкішим. Наслідком цього є вільний обмін поглядами й інформацією, який дозволяє спільнотам знаходити нові можливості й користатися ними, а також визначати проблеми, що потребують рішень.

Посягання на свободу медіа є посяганнями на права людини. Вони тягнуть за собою посягання на права людини, якими володіють журналісти й працівники медійних організацій. Ці права закріплені в Загальній декларації прав людини та інших міжнародно-правових документах, а також утверджені в Цілях сталого розвитку ООН. Це, зокрема, право на свободу думки й вираження, а також право на життя, свободу й особисту недоторканність. Порушення прав журналістів і працівників медійних організацій веде й до порушення прав інших людей, оскільки зникає інститут контролю за діяльністю влади.

Почастішали випадки, коли загрозою свободі медіа є уряди. Уряди, на які покладено відповідальність за захист прав людини, натомість їх же і порушують. Інколи уряди переслідують окремих журналістів чи окремі засоби масової інформації, часто порушуючи їхнє право на справедливий суд і привселюдний розгляд їхньої справи, а також забезпечуючи безкарність винних. Інколи вони ухвалюють необґрунтовано обмежувальні юридичні та регуляторні рішення, які унеможливлюють роботу журналістів. Інколи вони зумисне спотворюють інформаційній простір.

Якщо уряди і не є джерелом цих проблем, вони часто відмовляються ухвалити рішення, необхідні для протидії діяльності тих, хто посягає на свободу медіа – від терористичних груп до злочинних угруповань.

Для подолання загроз свободі медіа необхідно вжити заходів на глобальному й національному рівнях.

На нас як урядах лежить відповідальність забезпечити населенню наших країн можливість користуватися всіма правами людини й перевагами, які вони надають суспільству.

Зосередження на вирішенні внутрішніх проблем не є достатнім. Обмежувальні практики регулювання можуть поширитися з однієї країни до іншої. Прийоми залякування, що виникають в одній спільноті, згодом переймає інша. Глобальні цифрові медійні платформи здобувають усе більший вплив, несучи із собою не лише обіцянку вільного спілкування, а й загрозу незаконного стеження й маніпуляцій.

Нашим урядам необхідно працювати для забезпечення того, щоб порушників прав людини, які є підвалинами свободи медіа—як уряди, так і приватні особи й організації—було притягнено до відповідальності. Нам необхідно виявити солідарність із урядами, які вживають заходів для посилення захисту цих прав.

У світлі загроз свободі медіа, які є новими за своїм масштабом і характером, ми повинні вдатися до нових форм співпраці, які відповідають новим реаліям.

Наш підхід повинен передбачати швидке реагування на нагальні загрози в міру їхньої появи. Він повинен бути стратегічним і орієнтуватися на довгострокові тенденції та усталені виклики.

Ми повинні прагнути підзвітності, працюючи одне з одним і з тими урядами, які не підписалися під цим Зобов’язанням, аби гарантувати дотримання нами та ними міжнародних зобов’язань у сфері прав людини. Ми повинні враховувати всі сфери, що впливають на свободу медіа—від заохочення сприятливих умов регулювання до сприяння прозорості судових процесів. Ми повинні взаємодіяти, окрім урядів, і безпосередньо із журналістами, медійними організаціями, громадськими об’єднаннями та іншими стейкхолдерами, аби наші спільні зусилля набули загальносуспільного характеру. Ми повинні спиратися на діяльність інших медійних ініціатив і будемо сприяти такій діяльності в усіх можливих формах.

Ми повинні виконувати наші зобов’язання за міжнародним правом прав людини й створити безпечніший світ, який би процвітав ще більше.

Наші країни зобов’язуються працювати разом із метою захисту свободи медіа.

Ми зобов’язуємося робити спільні заяви й вживати спільних дій у межах Коаліції за свободу медіа, яка буде:

Ми зобов’язуємося використати вплив наших дипломатичних мереж у межах нової Контактної групи з питань свободи медіа, аби наші офіційні особи мали вказівки:

У межах цієї Контактної групи з питань свободи медіа наші офіційні особи взаємодіятимуть із ширшою аудиторією, зокрема й через мережі, що вже існують і функціонують у багатосторонній системі.

Ми зобов’язуємося сприяти міжнародним ініціативам із утвердження свободи медіа.

Ми зобов’язуємося підтримувати та покращувати зусилля багатосторонніх інституцій, журналістських об’єднань і громадських організацій, які надають підтримку працівникам медіа і медійним організаціям, що перебувають під загрозою; до таких зусиль можуть входити механізми з ініціювання окремих справ щодо порушення прав чи зловживання ними, а також реагування на такі справи.

Ми зобов’язуємося заохочувати й підтримувати уряди, аби ті вживали заходів зі зміцнення свободи медіа, залучати громадянське суспільство, медійні організації, юристів, журналістів та фахівців з комунікацій для сприяння створенню сталих міжурядових структур, аби втілювати заплановані дії в життя. Це передбачатиме виявлення солідарності з урядами, які розробляють національні рамкові документи й плани дій для впровадження Плану дій ООН із забезпечення безпеки журналістів та проблеми безкарності. Ми сприятимемо зусиллям ООН та інших організацій зі створення Оперативної робочої групи, покликаної здійснити цю мету.

Ми зобов’язуємося підтримувати роботу ООН та інших організацій з подолання низки викликів, які впливають на журналістів. Ми вітаємо створення Глобального фонду із захисту медіа для підтримки журналістів, що опинилися в скруті, фінансування юридичних витрат та ініціатив, створення мереж взаємопідтримки та підтримки урядів у створенні їхніх відповідних національних планів дій.

Ми зобов’язуємося підтримувати розвиток різноманітних, незалежних і таких, що відповідають інтересам громадськості, медіа.

Ми вітаємо створення незалежної Групи експертів із правових питань високого рівня, яка, серед іншого, надаватиме рекомендації урядам, які забажають посилити правові механізми покращення свободи медіа.

Ми зобов’язуємося дотримуватися цих принципів і бути пильними.

Ми зобов’язуємося зустрічатися щорічно для перегляду своїх зобов’язань і реагування на нові загрози й можливості”, - сказано у документі, підписаному 10 липня у Лондоні.


Перейти до списку публікацій