Ukraina haber siyaset nazirligi


Qurulış

UKRAİNA HABER SİYASET NAZİRLİGİNİÑ

QURULIŞI

Nazir

STETS Yurіy Yaroslavovıç

Nazir muavini

CEPPAR Emine

Nazir muavini

ZOLOTUHIN Dmytro

Devlet kâtibi

BİDENKO Artem İgorovıç

Nezaret bölügi

Haber saasını qoruv bölügi

Matbuat alâqa bölügi

Cemaatçılıq ve akimiyet organları ile bağ bölügi

[an error occurred while processing this directive]