Міністерство інформаційної політики України


Юридичний сектор

Основні завдання Сектору

  • Організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері інформаційної політики, правильне застосування законодавства в Міністерстві, на підприємстві, що належить до сфери його управління, у представленні інтересів Міністерства в судах.
  • Розробка та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міністерства. 
  • Перевірка на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника органу виконавчої влади, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. 
  • Проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міністерства, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
  • Внесення Міністрові пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом. 
  • Розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та готує пропозиції до них. 
  • Здійснення у межах своєї компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 
  • Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів. 
  • Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням. 
  • Здійснення методичного керівництва правовою роботою в Міністерстві, на підприємстві, що належить до сфери його управління, перевірка стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд Міністрові щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживання заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Сектору, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів. 
  • Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
  • Забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Міністерства в судах та інших органах.

Контактна інформація

ПІБ

Посада

Телефон

Електронна адреса

Ющенко Ірина Миколаївна

Завідувач сектору

200-41-25 

[email protected]

Луценко Євгенія Володимирівна

Головний спеціаліст 

 200-41-25

 

 Воюта Дмитро Юрійович

Головний спеціаліст 

 200-41-25

[email protected]

 

Рижук Дар’я Іванівна

 

 Головний спеціаліст  200-41-25 [email protected] 


Адреса цієї сторінки: http://mip.gov.ua/content/yuridichniy-sektor.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове