Міністерство інформаційної політики України


 

ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення конкурсного відбору на посаду керівника  державного підприємства

«Центр захисту інформаційного простору України»

 

Міністерство інформаційної політики України відповідно Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777, оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Міністерства:

 

Генерального директора державного підприємства

«Центр захисту інформаційного простору України» (ДП «ЦЗІПУ»)

 

Найменування підприємства: державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України»

 

Місце знаходження підприємства: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2

 

Основні напрями діяльності: розроблення моделей інформаційних продуктів для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній

Надання послуг у розміщенні інформації, спрямованої на забезпечення захисту національного інформаційного простору у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, мережі Інтернет та друкованих виданнях

Надання послуг в проведенні та організації інформаційних комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, стратегічних сесій, прес-конференцій, тощо

 

Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, поверх 8, кім 3, тел. (044) 200-46-23         [email protected]

 

Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: 14 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства інформаційної політики України (до 18-00 03 травня 2019 року)

 

Дата проведення конкурсного відбору:  10 травня 2019 року

 

Місце проведення конкурсного відбору: : 01008, м. Київ, вул. Прорізна, 2

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

1)   Заява про участь у конкурсному відборі на ім’я Голови комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належить до сфери управління Міністерства інформаційної політики України

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

2)   Документи, які подаються додатково до заяви:

Належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту

Біографічна довідка (резюме)

Конкурсна пропозиція

Згода на обробку персональних даних

Заява про згоду на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій

Рекомендації ( з контактними даними осіб, здатних підтвердити ефективність кандидата) та інші документи на розсуд претендента (за бажанням - невеликий твір-презентація про себе на тему «Мої головні професійні досягнення»)

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, щодо бачення претендентом проекту стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, яка має бути представлена у вигляді презентації, виконаної в програмі Microsoft Power Point обсягом 10 слайдів та передбачає:

-     Перспективу розвитку та стратегії підприємства у вказаній галузі

-     Детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року з його подальшим збільшенням фінансових активів

-     Заходи з виконання завдань та результатів аналізу можливих ризиків, а також розроблення концепції з поліпшення техніко-економічних, організаційних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності

-     Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства

-     Пропозицій щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу Підприємства, фінансову звітність за попередній бюджетний період Підприємства, додається.

Відомості про умови праці та матеріально-технічну базу ДП «ЦЗІПУ».

Звіт про фінансовий станАдреса цієї сторінки: http://mip.gov.ua/content/pro-provedennya-konkursnogo-vidboru-na-posadu-kerivnika--derzhavnogo-pidpriemstva--centr-zahistu-informaciynogo-prostoru-ukraini-2019.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове